Voorwaarden en beleid

Laatst bijgewerkt op 8 augustus 2019

Voorwaarden voor de dienstverlening

Voorwaarden

Door de website op sterblue.com te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteurs- en merkenrecht.

Gebruikslicentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal (informatie of software) op Sterblue's website te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk gebruik. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen te wijzigen of te kopiëren;
  • het materiaal te gebruiken voor enig commercieel doel, of voor een openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  • te proberen software op Sterblue's website te decompileren of te onderwerpen aan reverse engineering; -auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal te verwijderen; of
  • de materialen overbrengen naar een andere persoon of de materialen "spiegelen" op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schendt en kan Sterblue te allen tijde worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen, hetzij in elektronische vorm, hetzij in gedrukte vorm.

Disclaimer

De materialen op Sterblue's website worden geleverd op een 'as is' basis. Sterblue geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten.

Verder garandeert of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gekoppeldSterblue .

Beperkingen

In geen geval zullen Sterblue of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op Sterblue's website te gebruiken, zelfs als Sterblue of een Sterblue gemachtigde mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Nauwkeurigheid van de materialen

Het materiaal op de Sterblue website kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Sterblue garandeert niet dat het materiaal op de website nauwkeurig, volledig of actueel is. Sterblue kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op de website. Het is echter Sterblue niet verplicht om het materiaal bij te werken.

Links

Sterblue heeft niet alle aan haar website gekoppelde sites gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Sterblue van de betreffende site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen

Sterblue kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de op dat moment geldende versie van deze servicevoorwaarden.

Toepasselijk recht

Sterblue kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de op dat moment geldende versie van deze servicevoorwaarden.

Privacybeleid

Deze applicatie verzamelt persoonlijke gegevens van haar gebruikers

Verzamelde persoonlijke gegevens

Analytics: MixPanel en Google Analytics. Heatmapping en sessie-opname: Fullstory. Weergave van inhoud van externe platforms: Google Maps

Contactgegevens

Sterblue SAS
13 rue de l'héronnière
44000 Nantes
Frankrijk