Vegetatiebeheer

voor

Transmissienet

Beoordeel de vegetatie rond de torens met een gecombineerde aanpak met behulp van drone en satellietbeelden

1

.

Krijg een beoordeling op hoog niveau met satellietanalyse

  • Vizualiseer uw transmissienetwerk en de vegetatie eromheen op satellietbeelden in de Sterblue wereldinterface
  • Krijg waarschuwingen wanneer een minimale afstandsdrempel wordt bereikt met een resolutie van 50 cm.
  • Exporteer de resultaten in elk GIS-standaardformaat

2

.

Verfijn de analyse door het vastleggen van hoge resolutie foto's met drones

  • Beheer van grote vegetatiebeheerscampagnes
  • Sneller gegevens vastleggen met Sterblue Mobile App en kant-en-klare drones op gevoelige gebieden die door de satelliet worden gedetecteerd.

3

.

Beheer miljoenen beelden

  • Volg de voortgang van de vegetatiecampagne
  • Upload beelden van meerdere bronnen (helikopter, drone, smartphone) in Sterblue Smart Uploader
  • Laat elk beeld automatisch sorteren en organiseren

4

.

Bouw bruikbare informatie


  • Visualiseer een combinatie van satelliet- en drone-3D-fotogrammetriemodellen op één enkele interface.
  • Uittreksel van de rapporten om uw trimcampagne te plannen en uw GIS bij te werken met nauwkeurige gegevens
Transmissienet

Ondersteunde gevallen van gebruik